Merhabalar Origami Sevenler,

Origami dergisini ilk çıkarttığımızda amacımız çocuğun elektronik aletlerden biraz uzaklaşmasını sağlamaktı. Bunun yanında anne ve babanın çocuklar için küçükte olsa farklı bir aktivite yapmasına yardımcı olmaktı. Umarız küçükte olsa bir katkımız olmuştur. Anne ve babalar origaminin çocuğa katkısını bildikçe daha çok ilgilenmeye ve daha çok beraber zaman geçirmeye başladılar. Buda geri gelen bildirimlerden anlaşılmaktadır. Bizi bu durum gerçekten mutlu etmektedir.

Günümüzde birçok etkili öğrenme modeli üzerinde durulmaktadır, ancak hemen hemen hepsinin ortak özelliği öğrenci merkezli olması ve yaparak öğrenme temeline dayanmasıdır. 

İşittiğimi unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim.

Origami yüzyıllardır, her yaştan ve meslek grubundan insanın ilgisini çekmiş ve herkes kendi alanında origamiyi bir şekilde kullanmıştır.

Ancak origaminin asıl kullanım alanı şüphesiz insan eğitimi olmalıdır.  Origami yaparak öğrenme  işbirlikçi öğrenme, yaratıcı öğrenme, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme, beyin temelli öğrenme gibi çağdaş öğrenme metotları olarak bilinen metotlarla bağlantılı aktivite temelli bir metottur. Origami üzerine yapılan çalışmalar, origaminin okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarda motor, zeka ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Origaminin bu katkıları sağlamasındaki en önemli etkenler ; beynin sağ ve sol yarım kürelerinin aktivasyonunu sağlaması, el ve parmak küçük kas gelişimini hızlandırması ve el-göz koordinasyonunu gelişmesini sağlaması, sıra dışı düşünebilme, eşyaya farklı yönlerden bakabilme yeteneğini geliştirmesi ve üç boyutlu düşünebilme yeteneğini kazandırmasıdır. Okul öncesi dönemde origami sadece sanatsal bir aktiviteden çok, çocuğun zihinsel ve sosyal yönden gelişmesinde kullanılabilecek bir araç olarak görülmelidir. Bunu takip eden yıllarda çocuktaki bedensel gelişmelere paralel olarak origaminin çocuğun eğitim hayatındaki kullanım alanı da genişleyecektir.  

Japon kağıt katlama sanatı, origami birçok ülkede eğitsel bir araç olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde henüz fazla bilinmeyen origaminin çocuğun öğrenme yaşantısına sağlayacağı katkıları göz önünde bulundurularak, eğitim programları kapsamında yer alması sağlanmalıdır.  

Saygılarımızla,

Origami Türkiye Dergisi